ค่าบริการสแกนสลากเข้าระบบมังกรฟ้า

  1. ค่าแสกน สลาก กล่องละ 2,000 บาท หรือใบละ 4 บาท
  2. อัตราค่าบริการสแกนเข้าระบบ ต่อไป 5 บาท

อัตราค่าบริการการสแกน ทาง มังกรฟ้าจะถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้

1. ค่าพนักงาน

ค่าบริการสำหรับให้พนักงานช่วยสแกนลอตเตอรี่เข้าระบบออนไลน์ หรือดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

2. ค่าสถานที่จัดเก็บ

คลังสำหรับจัดการเก็บลอตเตอรี่ในเซฟที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยมาก ไม่มีสูญหาย

3. ค่า sms แจ้งเตือน

ทุกการสั่งซื้อหรือทุกธุรกรรม รวมถึงการถูกรางวัล จะมีข้อความส่งแจ้งถึงคุณโดยตรง

4. ค่า server การเก็บข้อมูล ค่าพัฒนา

ค่าเซิฟเวอร์ดูแลระบบในการจัดเก็บข้อมูล  ค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ ดูแล ปรับปรุง ฯลฯ

อัตราค่าบริการการสแกน ทาง มังกรฟ้าจะถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ส่งเสริมการขาย

ทำให้ขายลอตเตรี่บนระบบออนไลน์ได้ ซื้อง่าย ได้จากทุกที่

สแกนสลากเข้าระบบ

สลากลอตเตอรี่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลทำให้ค้นหาง่าย

ประกันหายจ่าย 2 เท่า

ลอตเตอรี่ทุกใบจัดเก็บไว้ไม่หาย ถ้าหายจ่ายคืน 2 เท่า

จัดหาสลาก

จัดหาลอตเตอรี่ให้กับลูกค้า หรือ ผู้ขายที่ต้องการสลาก

ส่งมอบสลาก

จัดหาค้นหาสลากที่ถูกรางวัลและส่งมอบได้ปลอดภัย

แจ้งผ่าน SMS

มีการแจ้งเตือนทุกสถานะ ทุกการสั่งซื้อ

ตรวจลอตเตอรี่

บริการตรวจสลากถูกรางวัลและแจ้งเตือนให้ทราบ

ขึ้นเงินให้ (fee 2%)

เราขึ้นเงินรางวัลให้ คิดค่าบริการ 2%

พัฒนาระบบให้ดีขึ้น

เราพัฒนาระบบต่อเนื่อง ให้ระบบดีขึ้น ช่วยลูกค้าซื้อได้ดีขึ้น

ดูแล 24 ชั่วโมง

มีทีมงานดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง