มังกรฟ้าได้บริจาค อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ. แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนการซื้อจากมังกรฟ้า