น้ำท่วมภาคใต้ มังกรฟ้าได้มีโอกาสไปช่วยเหลือสังคม  ร่วมกับวัดเทพสรธรรมาราม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้