โครงการบริจาค อาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กำพร้าในวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา