เงินที่ได้รับการจากการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ของทุกท่านถูกแบ่งมาส่วนหนึ่ง มาบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับ ศูนย์อาสา ต้องรอด วัดเทวสุนทร