ทุกการซื้อสลากจากมังกรฟ้า กำไรส่วนหนึ่งเราจะแบ่งออกไปคืนให้สู่สังคม และในครั้งนี้ เราได้นำของใช้ที่จำเป็นต่างๆ จำนวนมากมาย ส่งบริจาคให้กับบุคลากรการแพทย์ที่ กรุงเทพมหานคร