สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบที่ซื้อผ่านมังกรฟ้า เราได้แบ่งเงินส่วนหนึ่ง  ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยในครั้งนี้ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เราได้ไปบริจาคน้ำดื่ม และอาหารให้กับโรงพยาบาลสนาม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคนพิการ ที่จังหวัดปทุมธานี  ทางเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สร้างเสริมสิ่งดีๆ ให้เกิดกับสังคม  ด้วยความห่วงใยหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้รับประสบภัย covid19 ในขณะนี้ และเราทุกคนจะต้องผ่านวิกฤติไปด้วยกัน