เริ่มต้นจาก เข้าไปที่เว็บ bluedragonlottery.com ไปที่ เมนู ร้องเรียน

และกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ที่ต้องการจะร้องเรียน  และกดส่งข้อมูลได้เลยครับ